Tuyển sinh

Yêu cầu Tuyển sinh
ELA tuyển tất cả những sinh viên quốc tế đã học một ít tiếng Anh và đã tốt nghiệp THPT. Chương trình IEP đòi hỏi sinh viên phải đủ 17 tuổi trở lên.

Hạn nộp hồ sơ:

  • 7 tuần đối với sinh viên quốc tế

Nộp đơn như thế nào

Bước 1: Nộp hồ sơ trực tuyến

Bước 2: Nộp 90USD lệ phí tuyển sinh

Bước 3: Nộp bài luận dự tuyển ELA 

Nhận học có điều kiện
Đại học DePaul cho phép nhập học có điều kiện đối với các ứng viên đại học và sau đại học đủ trình độ vào một số ngành nhất định. Chế độ nhập học có điều kiện này có thể dành cho những sinh viên đã được đào tạo bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh và hồ sơ học bạ bảo đảm họ đủ trình độ trúng tuyển nhưng năng lực tiếng Anh căn cứ theo điểm TOEFL hay IELTS còn thấp hơn yêu cầu tuyển sinh. 

Đọc thêm về nhập học có điều kiện theo từng loại hình ứng viên…

  • Thông tin về khóa học Tiếng Anh