IEP

Chương trình bổ túc tiếng Anh (IEP) đào tạo 5 trình độ tiếng Anh học thuật. Tân sinh viên được đánh giá kỹ về năng lực tiếng Anh để đảm bảo được xếp vào lớp phù hợp. Sinh viên cần đạt ít nhất trình độ kỹ năng tiếng Anh trung cấp thấp khi bắt đầu vào Chương trình bổ túc tiếng Anh. Các lớp trong chương trình này học 18h một tuần. 

5 bậc trình độ năng lực -

  • Cơ sở (mới bắt đầu*)
  • Bậc trung cấp
  • Bậc trung cấp cao
  • Bậc cao cấp
  • Bậc bắc cầu đại học (bậc cao nhất)

*Bậc cơ sở (bắt đầu) dành cho những sinh viên đã học được một ít tiếng Anh. Khi bắt đầu vào học, những sinh viên này có thể sử dụng hoặc hiểu được khoảng 200 – 400 từ tiếng Anh.

Sinh viên Viện Anh ngữ (ELA) đã hoàn thành tốt các môn ở trình độ này tiếp tục chuyển lên học ở trình độ cao hơn trong học kỳ sau. 

Các môn học ở từng bậc trình độ 
Sinh viên toàn thời gian học tất cả 4 môn: 

  • Viết 
  • Đọc và Phát triển từ vựng
  • Ngữ pháp
  • Tiếng Anh khẩu ngữ và Nghe 

Thời khóa biểu 
Tất cả các môn ở ELA đều học ban ngày.

Và đồng thời…

Các môn tùy chọn
ELA đào tạo nhiều môn tùy chọn khác nhau theo mỗi kỳ. Đó là các môn Luyện phát âm và Giao tiếp liên văn hóa cũng như các môn tùy chọn để có kinh nghiệm đại học dành cho sinh viên trình độ tiếng Anh cao cấp và sinh viên được nhập học có điều kiện vào các chương trình cấp bằng đại học.

Luyện thi TOEFL iBT
Với những sinh viên học tiếp mà đã đạt 500 điểm TOEFL thi trên giấy hoặc tương đương, ELA có chương trình luyện thi TOEFL iBT toàn diện dành cho họ. Chương trình này học 19 giờ rưỡi một tuần, bao gồm các môn bổ túc chuyên sâu về đọc, viết, nghe và nói nâng cao cũng như bài tập bổ sung về từ vựng và ngữ pháp.

  • Thông tin về khóa học Tiếng Anh