Apply     Visit     Give     |     Alumni     Parents     Offices     TCNJ Today     

Chương trình

Viện ESL & Hoa Kỳ học

Chương trình Toàn học kỳ:

Chương trình Toàn học kỳ đào tạo một khóa hoàn chỉnh phục vụ đối tượng sinh viên muốn vào học khóa cấp bằng toàn thời gian. Chương trình này được tổ chức 2 lần một năm theo học kỳ mùa thu & mùa xuân thông thường tại TCNJ. Khóa học gồm 3 môn có giá trị 4 tín chỉ/môn, 1 môn Hoa Kỳ học chú trọng tính liên ngành về văn hóa Mỹ, 1 môn tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (ESL), và các khóa hỗ trợ bổ sung về tiếng Anh và các môn khác. Tất cả sinh viên nâng cao kỹ năng nói, đọc, viết và nghe giúp họ học tốt các môn trong chương trình chính khóa cấp bằng toàn thời gian. Việc theo học có thể kéo dài tới 12 tháng học ESL. Sinh viên còn thi trước và sau chương trình học để hỗ trợ việc xếp lớp trong chương trình và giới thiệu từng cá nhân đến chương trình tiếp tục phát triển ngôn ngữ sau khi kết thúc chương trình này.

Chương trình bổ túc mùa hè:

Chương trình bổ túc mùa hè được tổ chức cho cả sinh viên đại học và học viên sau đại học. Sinh viên bắt đầu hoặc tiếp tục học đại học ở Mỹ sẽ học 2 môn với giá trị 4 tín chỉ/môn, 1 môn Hoa Kỳ học chú trọng tính liên ngành về văn hóa Mỹ, và 1 môn tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (ESL). Học viên sau đại học bắt đầu hoặc tiếp tục học sau đại học ở các trường Mỹ phải học 2 môn 4 tín chỉ/môn, 1 môn Hoa Kỳ học chú trọng tính liên ngành về văn hóa Mỹ và thảo luận về văn hóa học thuật Mỹ, và 1 môn tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (ESL). Sinh viên còn thi trước và sau chương trình học để hỗ trợ việc xếp lớp trong chương trình và giới thiệu từng cá nhân đến chương trình tiếp tục phát triển ngôn ngữ sau khi kết thúc chương trình này. Chương trình này được tổ chức vào các tháng mùa hè, thường là tháng 7 - tháng 8.

Trại Ngôn ngữ

Trường có các chương trình trại hè theo yêu cầu tại cơ sở ở New Jersey:

Trại dự bị đại học:

Trại Dự bị đại học hè 2017 đặc biệt dành cho học sinh THPT quốc tế muốn kết hợp vừa học tiếng Anh vừa chuẩn bị vào đại học. Trải nghiệm độc đáo này nhằm trang bị cho học sinh cả kỹ năng tiếng Anh để học tốt ở đại học cũng như kiến thức nền tảng để hòa nhập thuận lợi vào môi trường đại học Mỹ. Viện Dự bị đại học của Đại học New Jersey sẽ giúp học sinh có kỹ năng đọc, viết và nghe tốt hơn, đó là những kỹ năng cần thiết để thích nghi dễ dàng với các đại học ở Mỹ. Học sinh cũng sẽ học hỏi các chiến lược để chuẩn bị sẵn sàng ứng dụng và đáp ứng kỳ vọng của học tập bậc đại học và đời sống sinh viên ở Mỹ.

Học sinh trong trại sẽ trải nghiệm cuộc sống đại học thực sự khi được sống ngay trong ký túc xá nội trú, được ăn trong nhà ăn sinh viên, và được khám phá khuôn viên nội trú tuyệt đẹp của trường. Học sinh quốc tế “tốt nghiệp” chương trình này sẽ rời TCNJ không chỉ với bộ kỹ năng ngôn ngữ và kiến thức văn hóa theo mục tiêu chương trình để giúp họ thành công trong tương lai, mà còn tận mắt chứng kiến đời sống đại học ở Mỹ là như thế nào.

Top