You are now in the main content area

International Undergraduate Applicants

DMZ & Học qua trải nghiệm

Sinh viên Ryerson không phải đợi đến khi tốt nghiệp mới bắt đầu tạo dựng tương lai. Họ khám phá các cơ hội hợp tác, thực tập ngắn hạn và dài hạn, và học qua trải nghiệm nhằm có được những kinh nghiệm cần thiết để đến với công việc mơ ước của mình. Nếu sinh viên có ý tưởng khởi nghiệp, họ có thể thực hiện tại DMZ – vườn ươm doanh nghiệp đại học hàng đầu của Ryerson ở Bắc Mỹ và đứng thứ ba thế giới theo UBI Global.

Học qua trải nghiệm giúp sinh viên liên hệ và kết nối với những sinh viên đồng chí hướng khác, các nhà lãnh đạo cộng đồng và đối tác trong ngành; tích lũy kinh nghiệm thực tế để tăng điểm cho lý lịch và hồ sơ của mình; xây dựng các kỹ năng hấp dẫn với nhà tuyển dụng và áp dụng được ngay vào công việc như kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, hoạch định kinh doanh và quản lý dự án với những nguồn tư liệu, hội thảo và trợ giúp hữu ích. Sinh viên khám phá xem điều gì tạo nên biến đổi xã hội, đóng góp ý tưởng lớn hay khởi nghiệp nhờ việc học qua trải nghiệm.

Ryerson có 10 khu khác nhau – mỗi khu có một trọng tâm riêng biệt – nơi sinh viên có cơ hội hình thành sáng kiến từ thực tiễn và học tập trải nghiệm để chuẩn bị bước vào thế giới thực:

  • Khu Y sinh (doanh nghiệp y sinh và y tế)
  • Khu Thiết kế sản xuất (ý tưởng không gian, học thiết kế và sản xuất 3D)
  • DMZ (không gian phối hợp làm việc liên ngành dành cho thế hệ doanh nhân tương lai)
  • Khu Thời trang (doanh nghiệp và đổi mới thời trang)
  • Khu iBoost (công nghệ giải quyết vấn đề, lấy khách hàng làm trung tâm)
  • Khu Đổi mới pháp lý (giải pháp và công nghệ cải tiến hệ thống tư pháp và dịch vụ pháp lý)
  • Khu Phát kiến khoa học (nghiên cứu, phát triển và giải quyết vấn đề khoa học)
  • Khu Doanh nghiệp xã hội (tạo ra biến đổi tích cực và bền vững)
  • Khu Truyền thông liên phương tiện (viết kịch bản tương lai, tập trung vào đổi mới sáng tạo và thiết kế đối với người làm công tác truyền thông)
  • Khu Năng lượng sạch (giải pháp đổi mới cho thách thức năng lượng đô thị)