You are now in the main content area

International Undergraduate Applicants

Hỗ trợ sinh viên

Cả tám tầng tòa nhà Trung tâm Học tập Sinh viên đã đoạt giải của Ryerson đều dành cho sinh viên. Sinh viên có thể tự học, làm việc với các sinh viên khác hoặc thư giãn ở khu Beach tầng 6. Còn có các dịch vụ hỗ trợ sinh viên Ryerson học tập với các hỗ trợ học thuật khi sinh viên cần.

Sinh viên có thể nhờ hỗ trợ liên tục trong suốt quá trình học tập để nâng cao trình độ tiếng Anh, toán, kỹ năng học tập, viết và làm bài thi.

Sinh viên bảo vệ và giữ gìn sức khỏe với Trung tâm Y khoa Ryerson, dịch vụ tư vấn, các nhóm trợ giúp, tham gia hội thảo về xử lý các vấn đề stress, lo lắng, trầm cảm, thân thể hay hòa nhập văn hóa.

Còn có chỗ ở dành cho người khuyết tật.

Ryerson là nơi mọi giới, mọi bản sắc đều được nồng nhiệt chào đón.