You are now in the main content area

International Undergraduate Applicants

Các khoa

Các chương trình đào tạo được tổ chức ở 6 khoa bậc đại học sau…

Khoa Văn khoa Đại học Ryerson đi tiên phong trong nghiên cứu, sáng tạo và đổi mới, đạt tiêu chuẩn quốc tế về các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Sinh viên thu được kỹ năng giá trị trong nghiên cứu, đánh giá và truyền thông; đó là những kỹ năng thiết yếu để thành công trong nền kinh tế ngày nay. Sinh viên tham gia các hoạt động học tập trải nghiệm theo hình thức các dự án cộng đồng, đề tài nghiên cứu, doanh nghiệp xã hội hoặc thực tập, đảm bảo họ sẽ phát triển được kiến thức kỹ năng để khởi nghiệp thuận lợi sau khi tốt nghiệp.

Khoa Truyền thông và Thiết kế (FCAD) là tâm điểm sáng tạo, đổi mới của Ryerson. Được công nhận là các nhà sáng tạo, nhà cải biến và doanh nhân, đội ngũ giảng viên và sinh viên tốt nghiệp đang đi đầu trong tạo dựng tương lai các ngành truyền thông, sáng tác và văn hóa. Nhiều chương trình đào tạo của FCAD là những chương trình độc đáo, duy nhất ở Canada hoặc được đánh giá là đầu ngành ở trong nước cũng như quốc tế, thu hút những sinh viên tài năng từ khắp đất nước Canada và thế giới.

Khoa Dịch vụ cộng đồng ở Ryerson luôn cam kết thay đổi cuộc sống, cải biến cộng đồng và tạo ra ảnh hưởng tích cực. Các chương trình được thiết kế nhằm đào tạo sinh viên trở thành các nhà đổi mới xã hội, có tư duy khác biệt và mở rộng ranh giới để tìm ra giải pháp lâu bền cho các vấn đề xã hội trong cộng đồng, cả trong nước và quốc tế. Khi ra trường, sinh viên có kiến thức, kĩ năng cần thiết để cung cấp dịch vụ xã hội và y tế tốt hơn với vai trò là cán bộ tiên phong, nhà hoạch định chính sách và tác nhân tạo ra thay đổi.

Khoa Khoa học ở Ryerson say mê khám phá và phát hiện. Các ngành khoa học ở Ryerson áp dụng cách tiếp cận “khoa học kết nối” tạo nên các mối gắn kết độc đáo giữa các ngành khoa học khác nhau để giải quyết những thách thức lớn nhất hiện nay, từ bảo tồn nước sạch đến phát triển các thuật toán thông minh để khai thác nguồn dữ liệu đa chiều khổng lồ. Ryerson đào tạo các chương trình khoa học kết hợp và học qua thực tiễn nên sinh viên có cơ hội trao đổi với các giáo sư tài năng và tâm huyết.

Khoa Kỹ thuật và Khoa học kiến trúc Ryerson khơi dậy những cách tiếp cận mới mẻ đối với các thách thức trong xã hội, khuyến khích sinh viên và các nhà nghiên cứu biến ý tưởng sáng tạo thành hoạt động kinh doanh thực tế. Ryerson đào tạo các chương trình chuyên nghiệp và tạo nền tảng vững chắc, đồng thời còn có bố trí cho sinh viên đi thực tập có trả lương và cơ hội phát triển công ty khởi nghiệp.

Sinh viên Khoa Quản lý Ted Rogers ở Ryerson rất đa dạng và sẵn sàng hợp tác; họ được trang bị kiến thức kĩ năng độc đáo để trở thành nhà lãnh đạo thế giới tương lai. Thôi thúc bởi đam mê, sinh viên được khuyến khích sáng tạo, đổi mới, táo bạo và được đầu tư để làm nên thành công cho chính mình. Thông qua giáo dục và nghiên cứu cả lý thuyết lẫn thực hành, giảng viên khơi nguồn cảm hứng cho sinh viên rèn đúc tính độc lập, nhận thức xã hội và sẵn sàng đương đầu với thách thức của thế kỷ 21. Phương pháp học độc lập, học theo nhóm, các hoạt động sinh viên và thi đua, tất cả đều thúc đẩy việc trao đổi ý tưởng và quan điểm cởi mở giữa thầy và trò.