International

Nghiên cứu

Đại học Griffith là một đại học nghiên cứu mạnh mẽ, thúc đẩy phối hợp nghiên cứu giữa các ngành, cộng đồng, chính phủ, quốc gia và quốc tế. Thực hiện nghiên cứu tại Griffith để hoà mình vào tập thể các nhà nghiên cứu ưu tú có tư duy toàn cầu và khám phá những giải pháp mới cho thế giới.

Griffith có trên 2.600 nhà nghiên cứu đang làm việc tại hơn 30 trung tâm và viện nghiên cứu. Các chuyên gia đẳng cấp quốc tế sử dụng cơ sở vật chất hiện đại để phát triển tri thức mới về nhiều chuyên ngành, dẫn tới những giải pháp mới mẻ và hấp dẫn, đem lại lợi ích cho xã hội và môi trường cũng như tác động tới quản trị điều hành và xây dựng chính sách.

Các trung tâm và viện nghiên cứu: tìm hiểu việc phối hợp đa ngành với các nhà nghiên cứu ở trên 30 trung tâm và viện nghiên cứu, khám phá các lĩnh vực khoa học sâu rộng và đa dạng.

Trên tiêu chuẩn quốc tế: phân tích mới đây nhất của Khung Chất lượng nghiên cứu Úc 2015 cho thấy 98% sản phẩm nghiên cứu của Griffith là ở các ngành được xếp hạng đạt và trên tiêu chuẩn quốc tế.

Hỗ trợ nghiên cứu: sinh viên được hỗ trợ qua các buổi tập huấn kỹ năng nghiên cứu và nhiều dịch vụ thư viện toàn diện, từ công cụ quản lý dữ liệu và nghiên cứu tới quyền được mượn những tài liệu đặc biệt phong phú.

Tài nguyên tuyệt vời: các nhà nghiên cứu được cung cấp cơ sở vật chất hiện đại, dịch vụ hỗ trợ và môi trường nghiên cứu đáp ứng tối đa yêu cầu của họ.

Học bổng: Griffith hàng năm cấp một số học bổng cho nghiên cứu sinh để góp phần trang trải học phí và/hoặc sinh hoạt phí trong thời gian làm nghiên cứu.

Quan hệ quốc tế: các nhà nghiên cứu Griffith có quan hệ chặt chẽ và phối hợp với hơn 5.000 đối tác trong nước và trên 200 hiệp định nghiên cứu quốc tế.

Xem thêm thông tin trong mục Nghiên cứu sinh.

Contact us

Learn more about our international programs and partnerships