International

Hỗ trợ nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp Đại học Griffith được trang bị đầy đủ cho thế giới công việc mới. Đạt hạng 5 sao* về khả năng tuyển dụng, Griffith đưa kinh nghiệm thực tế trong ngành vào nội dung chương trình đào tạo và có nhiều sáng kiến tăng cường khả năng tuyển dụng để sinh viên ra trường đi làm được ngay.

Chương trình học tập tích hợp thực tập: tích luỹ kinh nghiệm thực tế trong thời gian học tập, tạo dựng bộ sản phẩm và phát triển mạng lưới qua các đợt thực tập ngắn và dài hạn.

Khoá thực tập cộng đồng: tạo sự khác biệt cho tổ chức của cộng đồng địa phương, đồng thời phát triển nhiều kỹ năng chuyên môn và cá nhân khác nhau.

Dịch vụ hướng nghiệp và việc làm: hoạch định nghề nghiệp, chuẩn bị sẵn sàng đi làm và tìm được việc trong khi đang học cũng như sau khi ra trường. Được trợ giúp viết lý lịch, đơn xin việc, chuẩn bị phỏng vấn và kỹ năng tìm việc.

Trường Danh dự Griffith: là chương trình ngoại khoá để tích luỹ kinh nghiệm nhằm tăng khả năng tuyển dụng và cơ hội cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Griffith là đại học duy nhất ở Úc có trường danh dự.

Chương trình lãnh đạo: tham gia các chương trình lãnh đạo như Chương trình lãnh đạo sinh viên của Khoa Kinh doanh Griffith, Trường Danh dự Griffith hoặc Bạn bè Griffith.

Chương trình trao đổi và ngắn hạn: đi khắp thế giới bằng cách tham gia chương trình nước ngoài hoàn toàn do Phòng Di động Toàn cầu chuyên trách tổ chức và bảo trợ.

Chương trình trợ giáo trong ngành: Griffith bố trí một trợ giáo phù hợp để hỗ trợ và hướng dẫn sinh viên phát triển nghề nghiệp, tạo điều kiện liên kết sinh viên, cựu sinh viên cũng như các nhà chuyên môn trong ngành.

Thực tập ngắn hạn và dài hạn: tích luỹ kinh nghiệm thực tế, kiến tập các nhà chuyên môn và được giải đáp các câu hỏi để hiểu rõ nghề nghiệp. Griffith tạo cơ hội thực tập và kết nối với các ngành trong hầu hết các lĩnh vực đào tạo.

Xem thêm thông tin trong mục Khả năng tuyển dụng.

*Xếp hạng đại học QS Stars 2017

Contact us

Learn more about our international programs and partnerships