International

Lựa chọn học tập

Griffith có nhiều chương trình đào tạo chú trọng quốc tế nhằm chuẩn bị cho sinh viên có nghề nghiệp xứng đáng. Được xếp trong Top 3% các đại học trên thế giới, Griffith hỗ trợ học tập và cá nhân cho sinh viên phát triển kỹ năng học tập và nghiên cứu, và quản lý cuộc sống của mình trong thời gian theo học.

Griffith tổ chức dạy 3 học kỳ mỗi năm, nhập học vào tháng 2, tháng 7 và tháng 10.

Các lĩnh vực ưa thích gồm:

  • Kinh doanh và chính trị học
  • Tội phạm học và luật
  • Giáo dục
  • Kỹ thuật và CNTT
  • Môi trường, quy hoạch và kiến trúc
  • Nhân văn và ngôn ngữ
  • Y khoa, nha khoa và sức khoẻ
  • Âm nhạc
  • Khoa học và hàng không
  • Nghệ thuật hình ảnh và sáng tác

Xem thêm thông tin ở mục Học tập.

Bất kể sinh viên đã hoàn thành bậc học nào, hoặc đạt trình độ tiếng Anh đến đâu, Griffith cũng đều có các lựa chọn học tập và con đường liên thông giúp sinh viên đạt được mục tiêu học tập của mình. Nếu chưa đạt yêu cầu tiếng Anh tối thiểu, sinh viên có thể học Chương trình vào thẳng tại Viện Anh ngữ Griffith.

Học bổng

Đại học Griffith cấp nhiều loại học bổng hào phóng và hấp dẫn để hỗ trợ sinh viên quốc tế học đại học, sau đại học, nghiên cứu và các chương trình liên thông. Những học bổng này ghi nhận sinh viên xuất sắc có thành tích học tập vượt trội và có tiềm năng sẽ đóng góp tích cực cho Griffith và cộng đồng.

Xem thêm thông tin ở mục Học bổng.

Contact us

Learn more about our international programs and partnerships