International

Nộp hồ sơ

Đọc kỹ các bước sau để hiểu rõ cách nộp hồ sơ tuyển sinh vào Đại học Griffith.

1. Chọn chương trình muốn học

Nếu muốn tuyển sinh vào đại học hoặc sau đại học, tìm chương trình muốn học trong mục tìm chương trình và nghề nghiệp để xem sinh viên đã đạt yêu cầu tuyển sinh về học thuật và tiếng Anh hay chưa.

2. Kiểm tra xem có đủ tiêu chuẩn được tính tín chỉ hay không.

Nếu sinh viên đã có những văn bằng chính thức hoặc kinh nghiệm làm việc phù hợp thì có thể đủ tiêu chuẩn được tính tín chỉ vào chương trình học. Xác định xem có đủ tiêu chuẩn được tính tín chỉ hay không.

3. Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết

Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết như:

  • bản sao có xác nhận* các kết quả học tập (đã dịch sang tiếng Anh nếu cần)
  • bản sao có xác nhận* kết quả thi tiếng Anh (nếu có) và
  • nếu dự tuyển vào chương trình âm nhạc hay nghệ thuật hình ảnh, có thể cần phải nộp bộ sản phẩm/tác phẩm của mình, hoặc phải thử giọng (xem chi tiết từng chương trình)

Sinh viên được bảo trợ còn phải nộp thêm các giấy tờ sau để xác nhận:

*Xác nhận của Cán bộ tư pháp hoặc thẩm phán, công chứng viên, cảnh sát, luật sư, cán bộ sứ quán – họ phải kiểm tra bản gốc, ký và đóng dấu vào các bản sao.

4. Nộp hồ sơ

Có thể nộp hồ sơ vào Đại học Griffith theo nhiều cách:

Vào mục tuyển sinh quốc tế xem thời hạn cần nộp hồ sơ.

5. Xác nhận nhập học

Sau khi nhận được thư mời nhập học, sinh viên phải xác nhận bằng cách

  • nộp lại minh chứng đã đáp ứng các điều kiện đã ghi rõ trong Thư mời nhập học
  • chính thức đăng ký nhập học
  • nộp toàn bộ phí đặt cọc.

Contact us

Learn more about our international programs and partnerships