International students

Nghiên cứu

Khoa Nghiên cứu Sau đại học La Trobe (GRS) là tâm điểm nghiên cứu tập trung cho tất cả nghiên cứu của sinh viên tại trường. Với các nhóm sinh viên được các giảng viên cao cấp hướng dẫn kèm cặp, nghiên cứu tại La Trobe bao quát nhiều lĩnh vực khác nhau, từ y học con người đến công nghệ sinh học, vi sinh và kỹ thuật máy tính.

GRS có nhiều nhóm cán bộ hỗ trợ sinh viên nộp đề xuất đề tài nghiên cứu, triển khai khảo sát, theo dõi hoạt động nghiên cứu và hỗ trợ tìm kiếm kinh phí.

Phòng Giáo dục và Phát triển Nghiên cứu (RED) giúp đỡ hỗ trợ nghiên cứu sinh sau đại học và cán bộ học thuật của trường về:

  • xây dựng cách thức nghiên cứu có chất lượng
  • phát triển chiến lược thành công để công bố và tìm kiếm kinh phí nghiên cứu
  • hiểu biết sâu sắc về con đường sự nghiệp của nhà nghiên cứu và các ngành
  • thực hành kỹ năng xuất sắc về truyền đạt kết quả nghiên cứu

Đại học La Trobe đào tạo ba loại hình nghiên cứu sinh – Tiến sĩ PhD, Tiến sĩ Chuyên nghiệp và Thạc sĩ qua Nghiên cứu. Tất cả ba loại chương trình nghiên cứu này đều đòi hỏi học viên phải nộp luận văn chi tiết về đề tài của mình. Trên cơ sở nỗ lực nghiên cứu thực tế và kết quả được báo cáo trong luận văn, sinh viên sẽ được cấp bằng nghiên cứu.

Các đề tài nghiên cứu mới đây gồm:

  • Thành công lớn trong phát hiện và điều trị ung thư
  • Phương pháp điều trị tiên tiến cho bệnh nhân Viêm gan B
  • Thể trạng vùng nông thôn Úc
  • Hiểu biết về chấn thương thể thao và phục hồi chức năng cho vận động viên chấn thương
  • Phương pháp bền vững trong nông nghiệp và bảo tồn nước