Tổng quan

RMIT là đơn vị đại học lớn nhất nước Úc, và cũng là đại học công nghệ và thiết kế quốc tế. Trường liên tục được xếp trong 15 đại học hàng đầu nước Úc và 100 đại học hàng đầu thế giới về các lĩnh vực kế toán và tài chính, xây dựng và kỹ thuật kết cấu, khoa học máy tính, hệ thống thông tin và kỹ thuật cơ học.

Trường có 3 cơ sở ở Melbourne, Úc và hai cơ sở ở Việt Nam. Trường cung cấp các chương trình thông qua đối tác của trường ở châu Á, trong đó có Singapore, Hồng Kông, Trung Quốc lục địa, Malaixia, Ấn Độ và ở châu Âu. RMIT cũng có đối tác nghiên cứu và các ngành ở mọi châu lục trên thế giới.

RMIT có trên 82.000 sinh viên trong nước và quốc tế theo học ở các cơ sở trong nước và nước ngoài của trường. Trong số trên 30.000 sinh viên quốc tế của trường có hơn 18.000 đang học tại các cơ sở ở nước ngoài (khoảng 7.000 học ở RMIT Việt Nam).

Tìm hiểu thêm về RMIT