Skip to content

Nghiên cứu

Đại học Adelaide xúc tiến triển khai những nghiên cứu hàng đầu thế giới tại các khu học xá của trường ngay từ ngày đầu thành lập. Các nhà nghiên cứu đã đoạt giải của Adelaide cộng tác với chính phủ, doanh nghiệp và sinh viên trình độ cao với trang thiết bị hạng nhất để giải quyết những thách thức to lớn trên thế giới. Những nghiên cứu có ảnh hưởng xã hội mạnh mẽ của trường đảm bảo vị trí của trường thuộc Top 1% trong các bảng xếp hạng thế giới. Trường tiến hành nghiên cứu ở nhiều ngành khoa học khác nhau và có thế mạnh đặc biệt về sinh học, kỹ thuật, khoa học trái đất, nhân văn, nghệ thuật và viết sáng tác, toán học, công nghệ thông tin và khoa học máy tính, vật lý và hóa học, khoa học xã hội và hành vi.

Uy tín nghiên cứu của Adelaide được thể hiện nổi bật qua các dữ liệu sau.

  • Liên tục được xếp trong Top 1% các đại học thế giới
  • Thành viên Nhóm 8 Đại học – nhóm những trường đại học danh giá nhất nước Úc
  • 50 trung tâm nghiên cứu, 5 viện nghiên cứu, 1705 cán bộ nghiên cứu khoa học
  • Trên 90% lĩnh vực nghiên cứu được đánh giá ‘đạt hoặc trên tiêu chuẩn quốc tế’
  • 182 triệu đô la kinh phí nghiên cứu
  • Được cấp mức kinh phí cao nhất của Công ty Nghiên cứu và Phát triển trong những năm gần đây
  • Trong Top 4 nước Úc về hợp đồng nghiên cứu và thương mại hóa
 

Student Recruitment and Admissions Services

Call us +61 8 8313 5208
Ask Adelaide (Toll free for general enquiries): 1800 061 459
 
Contact us