University of South Australia
International Students

Come to the University of South Australia for an education that is recognised throughout the world. Benefit from our commitment to excellence, quality teaching and world-leading research. Study with us and you will gain the experience and skills to help you succeed in your career.

 

Cách nộp hồ sơ và học phí

Nộp hồ sơ tuyển sinh vào Đại học Nam Úc (UniSA) còn thuận tiện hơn nữa. Trường đã nâng cấp hệ thống nộp hồ sơ trực tuyến nên bây giờ sinh viên có thể lưu lại và gửi hồ sơ đi bất cứ lúc nào, đồng thời theo dõi được tiến độ xét duyệt. Sinh viên cũng có thể nộp hồ sơ qua đại lý có đăng ký.

Chỉ cần thực hiện quy trình 5 bước đơn giản sau đây:

 • Tìm chương trình tốt nhất cho mình:

Nghiên cứu các lựa chọn qua thông tin trực tuyến.

 • Kiểm tra yêu cầu tuyển sinh:

Sinh viên cần xác định mình đã đáp ứng tất cả mọi yêu cầu tuyển sinh, kể cả tiếng Anh, trình độ học thuật, các yêu cầu cụ thể của chương trình và thông tin liên quan đến quốc gia của sinh viên.

Nếu có thắc mắc về chương trình hoặc yêu cầu tuyển sinh của UniSA, sinh viên có thể gửi câu hỏi trực tuyến cho trường. Trường sẽ trả lời trong ngày làm việc tiếp theo. Chỉ cần làm đúng hướng dẫn trực tuyến.

 • Nộp hồ sơ:

Sinh viên có thể nộp hồ sơ vào UniSA theo hai cách:

 1. Trực tuyến – nộp hồ sơ qua dịch vụ trực tuyến an toàn và thuận tiện của trường, lưu lại hồ sơ và có thể quay lại để tiếp tục quá trình khai nộp, đồng thời theo dõi tiến độ xét duyệt hồ sơ.
 2. Đại lýsinh viên cũng có thể nộp qua đại lý giáo dục của trường.

Hãy nộp hồ sơ ít nhất hai tháng trước thời điểm muốn bắt đầu nhập học (một số sinh viên có thể cần thêm thời gian để đảm bảo được cấp visa).

Giấy tờ kèm theo:

 • Nộp kèm những giấy tờ sau cùng hồ sơ trực tuyến để tránh chậm trễ:
  1. Bản sao học bạ có xác nhận – kể cả hệ thống thang điểm của trường đã học;
  2. Bản sao có xác nhận các văn bằng tốt nghiệp/chứng chỉ học thuật đã cấp;
  3. Điểm thi tiếng Anh (như IELTS hoặc TOEFL) nếu có;
  4. Đề cương chi tiết học phần/nội dung môn học đã học nếu muốn được công nhận tín chỉ đã học hoặc học vượt;
  5. Các giấy tờ bổ sung hoặc thư giới thiệu của giáo viên và cơ quan, nếu cần;
  6. Bản sao có xác nhận trang thông tin nhân thân và chữ ký trong hộ chiếu.

UniSA hoặc Đại lý giáo dục có đăng ký của UniSA sẽ xác nhận đã nhận được hồ sơ của sinh viên. Sinh viên sẽ được thông báo về kết quả xét duyệt hồ sơ trong vòng từ 1 đến 4 tuần (kể từ ngày nhận được đơn tuyển sinh và giấy tờ kèm theo). Nếu sinh viên đủ điều kiện trúng tuyển vào chương trình đã chọn, gói thư mời nhập học sẽ được gửi tới sinh viên trúng tuyển qua email. Nếu không trúng tuyển, trường có thể đề xuất chương trình thay thế hoặc học liên thông. Hồ sơ tuyển sinh sẽ được xét theo Chính sách Lựa chọn và Tuyển sinh vào các chương trình, trong đó có cả hướng dẫn về nhập học tạm thời thực tế và hướng dẫn về chi phí sinh hoạt cũng như minh chứng kinh phí.

 • Chấp nhận thư mời nhập học:

Để chấp nhận vào học chương trình được mời, sinh viên cần:

 1. Kiểm tra kỹ gói thư mời nhập học để đảm bảo thông tin tất cả các mục trong Hệ thống Tuyển sinh Quốc tế đều chính xác.
 2. Nếu sẵn sàng nhập học, hãy đăng nhập vào hệ thống trực tuyến an toàn của trường và hoàn tất các bước sau:
 • Đăng nhập vào Hệ thống Tuyển sinh Quốc tế của trường và xem thư mời.
 • Nhấp chuột vào phím ‘Thực hiện’ và chọn ‘Phúc đáp thư mời’.
 • Kiểm tra các chi tiết trong thư mời để đảm bảo chính xác và chọn ‘Chấp nhận thư mời’.
 • Tải lên mọi giấy tờ bổ sung cần thiết để đáp ứng (các) điều kiện (nếu có). 
 • Bấm chọn hộp thoại xác nhận bạn đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong thư mời nhập học.
 • Nhập họ tên đầy đủ và mọi ý kiến của bạn rồi nhấp chuột vào ‘Chấp nhận thư mời’.
 • Sau đó bạn sẽ được dẫn đến mục Nộp tiền toàn cầu qua Western Union đối với sinh viên của trường; ở đó sẽ có hướng dẫn cách nộp tiền qua chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng.
 • Sau khi bạn nộp tiền, Cán bộ Tuyển sinh sẽ được hướng dẫn thực hiện tiếp việc chấp nhận thư mời.

Xin lưu ý: Nếu sinh viên đã nhờ đại lý trong quá trình tuyển sinh, đại lý đó sẽ có thể giúp sinh viên thực hiện việc chấp nhận thư mời.

Xác nhận Nhập học (CoE) và visa sinh viên:

Sau khi sinh viên đã chấp nhận thư mời, trường sẽ cấp giấy Xác nhận Nhập học cho sinh viên sử dụng để xin cấp visa sinh viên nhập cảnh vào Úc. Sinh viên nên nộp đơn xin cấp visa sớm ngay khi nhận được CoE. Thông tin cần thiết để chuẩn bị sang Úc được ghi trong email chấp nhận đã gửi tới sinh viên cùng giấy CoE.

Advertisement