University of South Australia
International Students

Come to the University of South Australia for an education that is recognised throughout the world. Benefit from our commitment to excellence, quality teaching and world-leading research. Study with us and you will gain the experience and skills to help you succeed in your career.

 

Các lĩnh vực học tập

Đại học Nam Úc (UniSA) cam kết đảm bảo chất lượng học thuật xuất sắc thông qua giảng dạy trên lớp, nghiên cứu sau đại học và thực hành; điều đó đã được chứng minh qua chất lượng sinh viên tốt nghiệp – những người vừa có kinh nghiệm vừa có trình độ chuyên môn cần thiết để tạo ra tác động trong nghề nghiệp của mình.

Các chương trình của trường được giảng dạy trong cơ sở vật chất hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến; trường phối hợp với các ngành để thiết kế những chương trình đó và chú trọng đến tính chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên chú ý tích lũy kinh nghiệm thực tiễn thông qua các đợt đi thực địa, thực tập, tập dượt mô phỏng theo hướng dẫn của ngành và đề án kinh doanh. 

Trường đào tạo trên 200 chương trình cấp bằng về nhiều lĩnh vực học thuật đa dạng như:

Trường tham vấn các doanh nghiệp và các ngành để thiết kế các chương trình, trong đó có tổ chức đi thực địa, thực tập, tập dượt mô phỏng theo hướng dẫn của ngành và đề án kinh doanh.

Nghiên cứu đẳng cấp quốc tế:

Với văn hóa nghiên cứu sôi nổi và nhanh nhạy, trường tích cực tham gia hơn 500 nghiên cứu phối hợp quốc tế ở 45 quốc gia. Trường được xếp trong Top 1/3 đại học Úc về kinh phí nghiên cứu, và thuộc Top 10 đại học Úc về tỉ lệ giảng viên có bằng tiến sĩ. Trường đào tạo nhiều chương trình nghiên cứu đa dạng trong môi trường thuận lợi với sự hỗ trợ của các cán bộ hướng dẫn khoa học giàu kinh nghiệm và nhiệt tình.

Advertisement