University of South Australia
International Students

Come to the University of South Australia for an education that is recognised throughout the world. Benefit from our commitment to excellence, quality teaching and world-leading research. Study with us and you will gain the experience and skills to help you succeed in your career.

 

Hỗ trợ sinh viên

Đại học Nam Úc có rất nhiều dịch vụ hỗ trợ cá nhân, học thuật và xã hội để trợ giúp sinh viên. Đối với sinh viên quốc tế, trường trợ giúp ngay từ khi xuống máy bay tới ngày đầu nhập trường và trong suốt quá trình học tập.

Trường có cán bộ thường trực ở từng khu học xá để giải đáp thắc mắc và giúp đời sống sinh viên thuận lợi hơn.

Cơ hội học bổng và bảo trợ

Trường phấn đấu giúp sinh viên khai thác cơ hội được hỗ trợ tốt nhất qua các học bổng quốc tế và bảo trợ. Mỗi năm Trường cũng đón nhận khoảng 500 sinh viên sang học theo học bổng hoặc bảo trợ của chính phủ, đại học hoặc cơ quan của họ ở trong nước.

Hỗ trợ học tập

Có nhiều hình thức hỗ trợ sinh viên trực tuyến cũng như trực diện như tư vấn và hỗ trợ sinh viên khuyết tật, hướng nghiệp, ngôn ngữ và học tập, và bảo hiểm y tế sinh viên. Hỗ trợ này được điều chỉnh để giúp sinh viên thành công, bao gồm các chiến lược thích nghi, làm quen với trường, tư vấn các vấn đề học thuật, thông tin hướng nghiệp và nhiều điều khác.

Hỗ trợ ngôn ngữ và học tập

Trường có cán bộ chuyên trách giúp sinh viên phát triển kỹ năng ngôn ngữ, năng lực học thuật và chuyên môn cũng như kỹ năng học tập cần thiết trong quá trình học tập và tại nơi làm việc.

Hỗ trợ gia đình

Còn có tư vấn và trợ giúp ổn định cuộc sống ở Adelaide đối với bạn đời hoặc các thành viên khác trong gia đình đi cùng sinh viên quốc tế.

Bắt đầu

Trường cũng hỗ trợ sinh viên ổn định cuộc sống ở trường và Adelaide. Cán bộ của trường giúp sinh viên làm quen với trường và cung cấp thông tin và tư vấn về nhiều dịch vụ khác nhau như đón rước miễn phí từ sân baychỗ ở.

Sinh viên viết

Cán bộ giảng dạy thân thiện, dễ gần và dịch vụ hỗ trợ của trường tạo thuận lợi cho Nitin từ Kenya sang Adelaide học kỹ thuật.

“Các thầy cô giúp mình rất nhiều cả trong và ngoài lớp học. Mình thích nhất là môi trường học tập ở đây và được trao đổi với các thầy cô.

“Mình đã tận dụng các dịch vụ hỗ trợ của trường qua Campus Central. Từ các dịch vụ tư vấn đến hướng dẫn sử dụng thư viện, mọi người lúc nào cũng trợ giúp mình và hướng cho mình đi đúng hướng.” - Nitin Harji Premji Hirani / Kỹ sư (Danh dự) (Xây dựng và Kết cấu)

Nitin mong ngóng được hoàn thành phần thực tập thực tế trong ngành khi kỳ tốt nghiệp đang đến gần.

Nhận xét của sinh viên.

Advertisement