Why Study at HKUST?
Your Right Choice
Study Options
Sharing from PG Students & Graduates
Postgrad Channel
Postgraduate Degree Programs
Funding
Application for Admissions
After Getting an Offer
Short-term Study/ Programs
Pre-arrival and Registration
Continuing Education
FAQs

Chất lượng nghiên cứu xuất sắc

Kỳ đánh giá nghiên cứu (RAE) do Uỷ ban kinh phí đại học Hồng Kông (UGC) tiến hành 6 năm một lần nhằm độc lập đánh giá chất lượng nghiên cứu của các đơn vị nhận kinh phí của UGC theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt. Trong Kỳ RAE gần đây nhất, các hồ sơ nghiên cứu mà tất cả các học giả Hồng Kông nộp đều được hội đồng quốc tế gồm 307 chuyên gia nổi tiếng đánh giá. HKUST đứng đầu trong kết quả đánh giá theo trường với 70% hồ sơ của trường được xếp loại “hàng đầu thế giới” (4 sao) hoặc “chất lượng quốc tế xuất sắc” (3 sao).

Đọc thêm…