Why Study at HKUST?
Your Right Choice
Study Options
Sharing from PG Students & Graduates
Postgrad Channel
Postgraduate Degree Programs
Funding
Application for Admissions
After Getting an Offer
Short-term Study/ Programs
Pre-arrival and Registration
Continuing Education
FAQs

Nhiều chương trình học bổng hào phóng

HKUST cấp nhiều học bổng và trợ cấp học viên nhằm giúp sinh viên học sau đại học mà không phải lo lắng tài chính. 

Trợ cấp học viên SĐH (PGS)

HKUST cấp trợ cấp học viên SĐH cho học viên sau đại học hình thức nghiên cứu toàn thời gian; khoản trợ cấp tài chính này trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày, học phí và các chi phí liên quan trong thời gian học tập. Không phải nộp đơn xin trợ cấp riêng. HKUST sẽ xem xét ứng viên có đủ tiêu chuẩn nhận PGS hay không ngay trong quá trình xét duyệt hồ sơ tuyển sinh vào các chương trình nghiên cứu SĐH. Mức trợ cấp PGS này được rà soát lại hàng năm. Mức trợ cấp PGS tối đa trong năm học 2017-2018 là 16.330 đô la Hồng Kông (HKD) một tháng. Việc cấp PGS kéo dài tới 2 năm đối với học viên MPhil hệ toàn thời gian và 4 năm NCS TS hệ toàn thời gian.

Học bổng Nghiên cứu sinh TS Hồng Kông (HKPFS)

Học bổng NCS TS Hồng Kông (HKPFS) nhằm thu hút những nghiên cứu sinh hàng đầu thế giới đến thực hiện nghiên cứu tiến sĩ tại HKUST. Học bổng này cấp 240.000HKD (30.000USD) mỗi suất và hỗ trợ đi dự hội thảo là 10.000HKD (1.300USD) mỗi năm trong cả 4 năm. Ngoài ra, HKUST còn tặng Giải Nghiên cứu xuất sắc trị giá tới 40.000HKD (5.000USD) đảm bảo cho năm học thứ nhất của NCS. Cứ 6 NCS thì 1 người được cấp học bổng TS HKUST theo chế độ này, và đó là NCS từ 33 quốc gia và địa phương khác nhau.

Chương trình thực tập sinh quốc tế (IVISP)

Sinh viên từ các cơ sở đào tạo ngoài Hồng Kông được chào đón đến với HKUST để tham gia nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của những giảng viên hàng đầu, và nhận được mức trợ cấp lên đến 10.000-12.000 HKD (1.300-1.500 USD) mỗi tháng, kéo dài trong khoảng thời gian từ hai đến sáu tháng. Bên cạnh việc thu được kinh nghiệm nghiên cứu quý giá trong môi trường mới, sinh viên cũng sẽ được tham gia trao đổi tìm hiểu về văn hóa Hồng Kông.

Chỗ ở nội trú được đảm bảo cho tất cả học viên SĐH hình thức nghiên cứu toàn thời gian trong hai năm học đầu. Các học viên SĐH khác có thể tìm chỗ ở ngoài trường. Ban Chỗ ở ngoại trú thuộc Phòng Chỗ ở sinh viên và đời sống nội trú sẵn sàng trợ giúp và cung cấp thông tin cho học viên.