Why Study at HKUST?
Your Right Choice
Study Options
Sharing from PG Students & Graduates
Postgrad Channel
Postgraduate Degree Programs
Funding
Application for Admissions
After Getting an Offer
Short-term Study/ Programs
Pre-arrival and Registration
Continuing Education
FAQs

Phát triển chuyên môn & tiếp xúc quốc tế

Các khóa phát triển chuyên môn

Trong môi trường cạnh tranh ngày nay, tri thức học thuật chỉ là một phần nhỏ trong đánh giá trình độ. Để thành công, cần phải có đầy đủ kiến thức phổ thông, kỹ năng nghiên cứu và làm việc chuyên nghiệp cũng như óc sáng tạo và năng lực tự quản. Do đó, tất cả học viên SĐH hình thức nghiên cứu phải tham gia những khóa học phát triển chuyên môn để trang bị cho mình bộ kỹ năng nâng cao chuyên môn và kiến thức toàn diện để phát triển cá nhân.

Tiếp xúc quốc tế

Để tăng cường tiếp xúc chuyên môn quốc tế, trường cấp nhiều trợ cấp đi lại và giải thưởng cho học viên SĐH hình thức nghiên cứu, từ Giải nghiên cứu ngoài nước, Trợ cấp đi nghiên cứu và Trợ cấp hội nghị/hội thảo cho học viên SĐH hình thức nghiên cứu.

Trường còn có mạng lưới trao đổi rộng khắp với các đơn vị uy tín trên toàn thế giới. Mạng lưới mạnh mẽ này tạo cơ hội cho sinh viên hòa mình vào nền văn hóa khác, mở rộng thế giới quan và gia tăng thêm kiến thức, kinh nghiệm cho việc học tập của mình.

Tương lai đầy triển vọng sau tốt nghiệp

Với cơ sở vật chất hiện đại phục vụ giáo dục và chuyên môn, HKUST đã đào tạo ra nhiều sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực đa dạng. Tìm hiểu thêm qua phát biểu của cựu sinh viên.