Why Study at HKUST?
Your Right Choice
Study Options
Sharing from PG Students & Graduates
Postgrad Channel
Postgraduate Degree Programs
Funding
Application for Admissions
After Getting an Offer
Short-term Study/ Programs
Pre-arrival and Registration
Continuing Education
FAQs

Tổng quan

Thành lập năm 1991, Đại học Khoa học Công nghệ Hồng Kông (HKUST) là một đại học trẻ tuổi và danh tiếng vì đã nhanh chóng vươn đến uy tín toàn cầu, liên tục được xếp hạng cao trong nhiều ngành khoa học khác nhau, và nghiên cứu chất lượng cao. Các công trình đột phá của HKUST về Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Kinh doanh, Nhân văn và Khoa học xã hội, và Môi trường học liên tục mở rộng ranh giới tri thức trong kỷ nguyên thông tin hiện nay.

HKST đào tạo các chương trình sau đại học cả hình thức lên lớp và nghiên cứu về nhiều ngành khác nhau: Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Kinh doanh và Quản lý, Nhân văn và Khoa học xã hội, Môi trường học và Chính sách công.

Chương trình nghiên cứu sau đại học

Hai loại chương trình nghiên cứu sau đại học (RPg) được tổ chức là Thạc sĩ (MPhil) và Tiến sĩ (PhD). Cả hai chương trình đều đòi hỏi phải học một số môn, nghiên cứu độc lập, và bảo vệ thành công luận án. Thời lượng khóa học thường là 2 năm MPhil toàn thời gian và 3 đến 4 năm NCS TS toàn thời gian, tùy thuộc vào trình độ đầu vào.

Các chương trình sau đại học hình thức lên lớp

Học viên theo chương trình SĐH hình thức lên lớp (TPg) phải hoàn thành yêu cầu tối thiểu về các môn học và đề tài luận văn nếu có. Các chương trình TPg cấp bằng Thạc sĩ MA, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA, Thạc sĩ MSc, hoặc Thạc sĩ Quản trị kinh doanh điều hành EMBA. Thông thường thời lượng từ 1 đến 2 năm học toàn thời gian.

Thông tin thêm về chương trình đào tạo…