Giới thiệu về UTAR

Đại học Tunku Abdul Rahman (UTAR) là một trong những đại học tư thục danh tiếng nhất Malaysia. Đợt tuyển sinh đầu tiên vào tháng 6/2002, trường chỉ có 411 sinh viên tại một cơ sở phân hiệu, còn ngày nay đội ngũ sinh viên của trường đã đạt trên 26.000 với nhiều cơ sở phân hiệu ở Bandar Sungai Long, Selangor và Kampar, Perak.

UTAR đã đào tạo ra trên 48.000 sinh viên từ khóa tốt nghiệp đầu tiên năm 2005. Trong số cựu sinh viên của trường có các doanh nhân, lãnh đạo thành đạt ở các công ty đa quốc gia và đang thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp của mình.

Trường hiện đang đào tạo nhiều chương trình ở 9 trường đại học thành viên, 3 trung tâm và 3 viện. Các chương trình đào tạo bao gồm Chương trình cơ sở cho tới Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ các ngành Kỹ thuật và Môi trường Xây dựng, Công nghệ Thông tin Truyền thông, Khoa học Vật lý và Sự sống, Y học và Khoa học Sức khỏe, Nông nghiệp và Khoa học Thực phẩm, Khoa học Thống kê Bảo hiểm, Toán học và Quản lý Quy trình, Kế toán, Kinh doanh và Kinh tế, Nghệ thuật, Khoa học Xã hội và Giáo dục, Các ngành sáng tác và Thiết kế.

Trường cam kết thúc đẩy nghiên cứu và phát triển học thuật trong các ngành khoa học đa dạng với Chương trình Nghiên cứu, Phát triển và Thương mại hóa (RDC) nhằm đẩy mạnh sứ mệnh của trường là trở thành đại học hàng đầu về chất lượng giảng dạy và nghiên cứu. Trường đã thành lập quan hệ cộng tác chính thức để xúc tiến trao đổi, nghiên cứu và đào tạo quốc tế với trên 145 cơ quan tổ chức đại học trong nước và quốc tế, và các đối tác công nghiệp, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.