Cơ sở vật chất

Trang thiết bị học thuật

Thư viện Đại học Malaya có mạng lưới các thư viện phong phú và thông qua đó, Thư viện cung cấp các dịch vụ và cơ sở vật chất toàn diện với hướng tiếp cận theo ngành.

Kho sách trong Thư viện đã được xây dựng phù hợp với nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong Trường. Thư viện hiện có trên 1,6 triệu đầu sách với hơn 2,3 triệu bản ở nhiều định dạng khác nhau.

Ngoài ra, Thư viện tạo điều kiện truy cập hơn 80 CSDL trực tuyến gồm trên 46.000 tạp chí điện tử và trên 115.000 đầu sách điện tử.

Cơ sở vật chất cho giải trí

Đại học Malaya có cơ sở vật chất tuyệt vời phục vụ thể thao và giải trí trong nhà cũng như ngoài trời. Có bể bơi Olympic trong Trung tâm Thể thao, nhiều sân quần vợt, sân bóng đá và bóng bầu dục. Trung tâm Thể thao còn tổ chức nhiều hoạt động thể thao và ngoại khóa, đồng thời là đơn vị điều phối tất cả trang thiết bị thể thao trong Trường, và tổ chức giảng dạy và nghiên cứu liên quan đến thể thao.

Còn có nhiều cơ sở vật chất khác như…

  • Sân cầu lông
  • Sân bóng quần squash
  • Sân bóng chuyền trong nhà & ngoài trời
  • Sân bóng rổ trong nhà & ngoài trời
  • Sân bóng lưới trong nhà, trên cỏ & đất nện
  • Sân bóng ném trên cỏ & đất nện

Thêm nữa…