Các viện

Viện Đào tạo Sau đại học

Viện Đào tạo Sau đại học (IGS) là Trung tâm Sau đại học của UM. Từ khi thành lập năm 1979, IGS đã truyền cảm hứng thúc đẩy nghiên cứu và đào tạo sau đại học đa ngành chất lượng xuất sắc nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và phát triển trong kỷ nguyên hiện đại. Số học viên sau đại học những năm qua đã gia tăng đáng kể.

Viện Á-Âu (AEI)

Viện Á-Âu là một trong những đơn vị hàng đầu Đông Nam Á về nghiên cứu và đào tạo sau đại học ngành khoa học xã hội. AEI giúp sinh viên xây dựng hiểu biết cao hơn về các nền văn hóa, lịch sử, chính trị, thể chế, kinh tế, kinh doanh và thực tế pháp lý ở cả hai khu vực.

Viện Lãnh đạo Giáo dục (IEL)

Viện Lãnh đạo Giáo dục là trung tâm xuất sắc về lãnh đạo và phát triển lãnh đạo. Viện cung cấp cho sinh viên môi trường học tập sôi nổi với cơ sở vật chất và nguồn lực chất lượng cao. Đội ngũ đông đảo các cộng tác viên và nhà khoa học uyên bác của IEL thể hiện trình độ chuyên môn học thuật từ nhiều nước khác nhau. Chương trình ‘Thạc sĩ Lãnh đạo Giáo dục’ của IEL có tính hiện đại và mũi nhọn dành cho lãnh đạo các cấp, trang bị cho họ kiến thức kỹ năng để trở thành người sáng tạo, đầy cảm hứng và luôn luôn đổi mới.

Viện Trung Quốc học (ICS)

Là viện nghiên cứu đầu tiên ở Malaysia tập trung chuyên sâu về Trung Quốc, ICS đóng vai trò là trung tâm tư liệu và tư vấn chính sách cho Chính phủ, khu vực doanh nghiệp và ngoại giao về các vấn đề liên quan đến kinh tế chính trị kinh doanh và quan hệ chiến lược hoặc song phương.

Viện Chính sách công & Quản lý công Quốc tế (INPUMA)

Được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Chính phủ Malaysia, INPUMA phấn đấu trở thành trung tâm phát triển nguồn nhân lực cả về học thuật và chuyên môn, đặc biệt là những lĩnh vực thuộc chính sách công, quản trị và quản lý, tham vấn và cả nghiên cứu kinh tế và khoa học xã hội nữa.