Lựa chọn học tập

Đại học Malaya cấp bằng về nhiều lĩnh vực chuyên ngành đa dạng ở bậc cử nhân, thạc sĩtiến sĩ. Trường cũng liên kết đào tạo TS với các đại học đối tác như Đại học Sydney, Đại học Melbourne, Đại học Nottingham, và Hội Giám đốc Đại học (CPU) tại Pháp.

Như mọi đại học danh tiếng khác, thế mạnh của Trường là sự sáng tạo, tài năng và tính năng động của đội ngũ cán bộ. Các nhà nghiên cứu của Trường có quan hệ đối tác phối hợp với trên 100 đơn vị quốc tế về các đề tài đa dạng như HIV-AIDS, bệnh nhiễm khuẩn, đa dạng sinh học, công nghệ nano cho tới luật pháp, sở hữu trí tuệ, văn hóa, tôn giáo, nghiên cứu giới và xóa đói giảm nghèo.

Trong những năm tới, Trường sẽ tiếp tục có bước nhảy vọt  mạnh mẽ hơn nữa về hoạt động nghiên cứu và công bố chất lượng cao, kết quả của nguồn kinh phí nghiên cứu to lớn Trường đang được hưởng từ nhiều nguồn khác nhau cũng như từ những sinh viên và cán bộ xuất sắc mà Trường đang tiếp nhận.

Đại học Malaya đã và vẫn luôn đi tiên phong về phát kiến khoa học và y học, mà bằng chứng là nhiều giải thưởng Trường đã giành được cả trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu UM đã đạt tỉ lệ thành công cao nhất về hồ sơ đăng ký “Hợp tác Nghiên cứu” theo Sáng kiến của Thủ tướng VQ Anh về Chế độ Liên kết Giáo dục Quốc tế (PMI-2) với 7 đề tài được duyệt, đạt tổng kinh phí 230.385 bảng Anh. Các khoản kinh phí này được cấp cho các lĩnh vực quang tử, vật lý laser plasma, halocarbon và biến đổi khí hậu, lý thuyết nhóm và mật mã toán học, kỹ thuật điện lạnh và điều hòa không khí, vi sinh học phân tử và công nghệ sinh học.