Yêu cầu tuyển sinh

Yêu cầu tiếng Anh

Sau đây là yêu cầu tiếng Anh tối thiểu (một số chương trình có yêu cầu cao hơn). Tìm hiểu thêm về yêu cầu tiếng Anh của Massey:

  • Dự bị (ví dụ như Chứng chỉ Cơ sở): IELTS học thuật 5.5 (không môn nào dưới 5.0), hoặc TOEFL iBT 70 (thi trên Internet) với điểm viết phải đạt 18, PTE học thuật 36 điểm tổng (tối thiểu 36 điểm kỹ năng giao tiếp).
  • Bậc đại học (kể cả Diploma sau đại học): IELTS học thuật 6.0 (không môn nào dưới 5.5), TWE 4.0, hoặc TOEFL iBT 80 (thi trên Internet), với điểm viết phải đạt 19, PTE học thuật 50 điểm tổng (tối thiểu 42 điểm kỹ năng giao tiếp).
  • Sau đại học (kể cả NCS TS): IELTS học thuật 6.5 (không  môn nào dưới 6.0), TWE 4.0, hoặc TOEFL iBT 90 (thi trên Internet) với điểm viết phải đạt 20, PTE học thuật 58 điểm tổng (tối thiểu 50 điểm kỹ năng giao tiếp).

Yêu cầu tuyển sinh

  • Bậc cơ sở: Tốt nghiệp Trung học phổ thông với điểm trung bình từ 6 trở lên.
  • Bậc đại học:
  1. Có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông với điểm trung bình 8/10 trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.
  2.  Hoặc đã hoàn thành một năm học tại một đại học được công nhận.

Xem yêu cầu tuyển sinh đối với nhiều nước khác nhau.

Massey Contact CentreMon - Fri 8:30am to 5:00pm0800 MASSEY (+64 6 350 5701)TXT 5222contact@massey.ac.nzWeb chatMyMasseyStaffAlumniNewsMāori @ Massey