Hỗ trợ sinh viên

Phòng Hỗ trợ sinh viên quốc tế

Phòng Hỗ trợ sinh viên quốc tế Massey giúp sinh viên học tốt và thành công trong suốt quá trình học tập. Phòng có thể giúp về chỗ ở, bảo hiểm và visa. Phòng còn tổ chức chương trình định hướng giúp tân sinh viên ổn định cuộc sống mới.

Có rất nhiều dịch vụ hỗ trợ:

  • Hỗ trợ học tập: mỗi cơ sở đều có trung tâm giảng dạy và học tập, nơi sinh viên có thể được trợ giúp mọi điều liên quan đến học tập. Ở đây cũng thường xuyên tổ chức hội thảo và tư vấn riêng cho cá nhân.
  • Y tế: có trung tâm y tế và tư vấn ở cả ba cơ sở của trường.
  • Câu lạc bộ và hiệp hội: có trên 100 câu lạc bộ sinh viên, nơi sinh viên có thể gặp gỡ, giao lưu vui vẻ và kết bạn.
  • Vui chơi giải trí: Massey cam kết đảm bảo đời sống nội trú phong phú, tích cực và có các trang thiết bị thể thao chất lượng ở từng cơ sở.

Và nhiều điều khác...

Massey Contact CentreMon - Fri 8:30am to 5:00pm0800 MASSEY (+64 6 350 5701)TXT 5222contact@massey.ac.nzWeb chatMyMasseyStaffAlumniNewsMāori @ Massey