Tại sao nên học Học viện Tin học?

Một vài lý do sinh viên nên chọn Học viện Tin học …

  • Học viện nằm trong Thư viện Quốc gia – tòa nhà biểu tượng của Singapore tại một vị trí thuận tiện.
  • 80% sinh viên Học viện Tin học có việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp (theo Khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp 2016).
  • Sinh viên có thể kết bạn với mọi người thuộc các quốc tịch và văn hóa khác nhau.
  • Sinh viên có thể nâng cao kỹ năng lãnh đạo sắc bén khi tham gia hội đồng sinh viên và các nhóm đồng sở thích ở Học viện.
  • Sinh viên có thể nhận chứng chỉ công nhận quốc tế được cấp bởi Đại học Oxford Brookes và NCC Education.
  • Sinh viên có thể nắm chắc tương lai của mình với bằng cấp và kỹ năng tốt để sẵn sàng làm việc khi ra trường.
  • Sinh viên có thể mở rộng thêm học vấn của mình qua các học phần liên ngành của Học viện Tin học.
  • Dịch vụ hỗ trợ sinh viên toàn diện giúp sinh viên phát huy tối đa trải nghiệm học tập của mình.
  • Sinh viên sẽ gia nhập mạng lưới trên 58.000 cựu sinh viên toàn cầu của Học viện.