language

Select
Language

EnglishEnglish | ไทยไทย

Tuyển sinh

Đại học Quốc tế Stamford tiếp nhận cả hồ sơ tuyển sinh gửi qua bưu điện và trực tuyến, mặc dù sinh viên quốc tế rất nên sử dụng phương án trực tuyến. Sinh viên phải nộp tất cả các giấy tờ cần thiết cùng đơn tuyển sinh.

Chương trình Cử nhân

Sinh viên quốc tế muốn được tuyển vào chương trình Cử nhân tại Đại học Quốc tế Stamford cần nộp minh chứng đã tốt nghiệp THPT hoặc văn bằng chính thức tương đương, ví dụ như GED hoặc IGSCE. Sinh viên cũng phải nộp minh chứng trình độ tiếng Anh với điểm TOEFL từ 78 trở lên hoặc IELTS từ 6.0 trở lên. Nếu không đáp ứng được yêu cầu đó, họ phải thi xếp lớp đầu vào và phải qua được kỳ thi Level 4 của chương trình tiếng Anh Laureate (LEP).

Những người chưa đạt mức điểm yêu cầu trong kỳ thi đó sẽ phải học LEP trước khi đăng ký học chương trình chính khóa.

Chương trình Thạc sĩ

Ứng viên vào chương trình Thạc sĩở Stamford phải nộp chứng chỉ hoàn thành chương trình Cử nhân còn giá trị cùng với bảng điểm. Ứng viên cũng phải thi đỗ kỳ thi tuyển sinh đầu vào trước khi bắt đầu các khóa Thạc sĩ, hoặc phải học khóa cơ sở.

Học bổng

Stamford cấp một số học bổngcho sinh viên quốc tế xứng đáng, có thành tích học tập xuất sắc và thể hiện năng lực đặc biệt hứa hẹn. Tất cả các ứng viên phải dự phỏng vấn để xét cấp học bổng. Sinh viên được cấp học bổng cần tuân thủ theo đúng các điều kiện đã ghi trong thỏa thuận cấp học bổng.

LiveZilla Live Chat Software