language

Select
Language

EnglishEnglish | ไทยไทย

Tuyển sinh

Đại học Quốc tế Stamford tiếp nhận cả hồ sơ tuyển sinh gửi qua bưu điện và trực tuyến, nhưng sinh viên quốc tế vẫn nên sử dụng phương án trực tuyến. Sinh viên phải nộp tất cả các giấy tờ cần thiết cùng đơn đăng ký.

Bằng Cử nhân
Sinh viên quốc tế muốn đăng ký vào một chương trình bậc Cử nhân ở Đại học Quốc tế Stamford cần phải nộp chứng nhận hoàn thành Trung Học Phổ Thông hoặc chương trình tương đương như GED hay IGCSE. Sinh viên cũng cần phải chứng minh trình độ tiếng Anh bằng cách nộp các chứng chỉ đạt tối thiểu 78 điểm với TOEFL hoặc ít nhất 6.0 điểm với IELTS. Những sinh viên chưa đủ điều kiện vào học chương trình quốc tế sẽ được xếp vào Chương trình tiếng Anh Laureate trước khi bắt đầu khóa học chính thức.

Chương trình Thạc sĩ
Các ứng viên chương trình Thạc sĩ  tại Stamford phải nộp bằng Cử nhân từ một cơ sở giáo dục được công nhận với điểm GPA tối thiểu là 2.5/4.0 (hoặc tương đương). Sinh viên phải cung cấp chứng minh về trình độ tiếng Anh với chứng chỉ TOEFL đạt tối thiểu 78 điểm hoặc IELTS đạt tối thiểu 6.0, hoặc phải vượt qua bài kiểm tra đầu vào tiếng Anh Stamford. Sinh viên phải hoàn thành một cuộc phỏng vấn nhập học. Các khóa học nền tảng có thể được yêu cầu cho sinh viên không vượt qua những điều kiện trên.

Học bổng
Stamford công nhận những sinh viên có thành tích trong học tập và có tài năng đặc biệt. Trường có chính sách hỗ trợ tài chính cho các ứng viên đủ điều kiện thông qua các chương trình học bổng. Các học bổng được trao dựa trên nhu cầu tài chính của ứng viên, chứng nhận kết quả học tập xuất sắc cũng như tài năng.

LiveZilla Live Chat Software