ROBERT MORRIS UNIVERSITY Học bổng Vietnamese users International | Robert Morris University

Undergraduate

Học bổng

Học bổng của RMU là các quỹ học bổng dành cho sinh viên đạt thành tích cao trong học tập. Những học bổng RMU dựa trên thành tích học thuật này được cấp bởi Văn phòng Tuyển sinh ngay tại thời điểm chấp nhận sinh viên vào học. Những học bổng này chỉ được dựa trên điểm trung bình được chuyển đổi theo thang điểm 4.0 bởi các tư vấn viên tuyển sinh quốc tế, sau khi nhận được bảng điểm chính thức.

Ứng viên là Tân sinh viên Cử nhân

  • Học bổng Liberty

Học bổng Liberty là học bổng trị giá 14,000 đô la Mỹ dựa trên điểm trung bình 3.5-4.0

  • Học bổng Independence

Học bổng Independence là học bổng trị giá 12,000 đô la Mỹ dựa trên điểm trung bình 3.0-3.49

  • Học bổng Justice

Học bổng Justice là chương trình học bổng trị giá 8,000 đô la Mỹ dựa trên điểm trung bình 2.5-2.99

  • Học bổng Founders

Học bổng Founders là chương trình học bổng trị giá 6,000 đô la Mỹ, dựa trên điểm trung bình 2.0-2.49

Đọc thêm chi tiết…