Học bổng

Ứng viên quốc tế bậc cử nhân đủ tiêu chuẩn để ứng tuyển cho các chương trình học bổng đánh giá theo thành tích học tập. Các học bổng này chỉ được cấp cho kỳ nhập học mùa thu và có tính cạnh tranh cao về học thuật.

Mặc dù có nhiều yếu tố sẽ được cân nhắc khi xét cấp học bổng, nhưng điểm GPA và SAT là các yếu tố quan trọng và là điểm bắt buộc. Sinh viên phải ghi rõ các danh hiệu, khen thưởng, hoạt động ngoại khóa, kinh nghiệm lãnh đạo, phục vụ cộng đồng và kinh nghiệm làm việc mà họ đã có hoặc đã tham gia trong hồ sơ xin xét cấp học bổng.

Nếu sinh viên đang nộp đơn dự tuyển vào học kỳ mùa thu và muốn được xét cấp học bổng thì phải theo đúng hướng dẫn mà Phòng Tuyển sinh VCU cung cấp.

Tất cả mọi giấy tờ phải nộp về Phòng Tuyển sinh quốc tế và Phòng phải nhận được hồ sơ trước ngày 15 tháng 11 của năm dương lịch trước đó để tiến hành xét tuyển.