Tuyển sinh

Tuyển sinh bậc cử nhân

Muốn được tuyển vào chương trình cấp bằng cử nhân của VCU, ứng viên đã phải tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (ly-xê, trung học phổ thông, trường dự bị đại học, hoàn thành các bài thi GCSE, tốt nghiệp lớp 12…), thông thường là ít nhất 12 năm học sau khi qua mẫu giáo.

Giáo dục trung học của sinh viên phải đạt chuẩn để đậu vào một trường đại học được công nhận trong nước. VCU cũng đòi hỏi sinh viên đã phải hoàn thành các môn học sau trong năm cuối cùng của chương trình đào tạo THPT:

  • Toán học
  • Khoa học tự nhiên
  • Lịch sử hoặc khoa học xã hội
  • Tiếng Anh hoặc ngoại ngữ

Sinh viên trước hết phải hoàn tất các điều kiện đặc biệt của khoa, bao gồm các bài kiểm tra tiêu chuẩn và cơ quan tổ chức đánh giá cần phải gửi kết quả kiểm tra chính thức đến ban tuyển sinh quốc tế. Tìm hiểu thông tin chi tiết…

Tuyển sinh sau cử nhân

Ứng viên đăng ký tuyển sinh vào các chương trình sau cử nhân của VCU phải có bằng cấp từ một trường đại học được công nhận, tương đương với bậc cử nhân của Mỹ.

Sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu đặc biệt khác của các khoa, chẳng hạn như hoàn thành các bài thi chuẩn hóa, và cơ quan khảo thí liên quan phải gửi kết quả thi chính thức của sinh viên đó cho phòng tuyển sinh quốc tế.

Các điều kiện và thời hạn đăng ký của chương trình học sẽ dao động tùy theo từng khoa, vì thế sinh viên phải đặc biệt chú ý đến những điều này của từng chương trình học đã chọn.

Tùy vào quá trình học thuật trước đó, sinh viên có thể phải tham gia một khóa học bổ sung để sẵn sàng cho chương trình sau cử nhân.

Quy trình tuyển sinh bậc sau cử nhân đối với sinh viên quốc tế có thể kéo dài từ 6 đến 8 tuần, tùy vào thời điểm mà ứng viên nộp các giấy tờ cần thiết. Tìm hiểu thông tin chi tiết…